Všechny aktuality

Ochrana hnízd letos pomohla devíti malým motákům

aktuality

22.09.2018

Moták pochop je dravec, který se vyznačuje trhavým, "motavým" svatebním letem. Hnízdí nejčastěji v mokřadech, ale také v polních a lučních kulturách, kde mu při zemědělských pracích hrozí zničení hnízd. 

Proto v době hnízdění monitorujeme výskyt motáků na Podblanicku. V letošním roce se podařilo najít 5 hnízd v polních kulturách, ve třech z nich byly snůšky vajec: v Alberovicích, Lažanech a v Damněnicích. Hnízda jsme ochránili instalací pachových odpuzovačů proti predaci. Oslovili jsme hospodařící zemědělce a dohodli s nimi posunutí seče nebo vynechání místa hnízdění z polních prací.

Spoluprace s hospodařícími zemědělci je při ochraně polních ptáků klíčový. Proto jsme jim také předali letáky s fotografiemi hnízd a způsoby jejich ochrany.

Hnízdo motáka pochopa s mláďaty u Damněnic.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Autor: Petr Švingr
Kategorie: Tip na výlet
Projekt: MŽP
MŽP