Jak nám můžete pomoci?

Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim je neziskové organizace. Z velké části je finančně závislá na podpoře dárců a sponzorů. Bez nich by nemohla dále pokračovat ve své činnosti. 

Přidejte se a pomozte zvířatům i Vy. Finanční i materiální dary budou využity ke krmení zvířecích pacientů, jejich veterinárnímu ošetření, následné rahabilitaci a zajištění potřebné péče připravující zvířata na  vypuštění zpět do volné přírody.


Podpořit nás můžete těmito způsoby:
 

Velmi děkujeme všem, kteří nás již podporují!