Jak přivolat volně žijící živočichy na zahradu?

V posledních letech sledujeme významné snížení biodiverzity právě v okolí lidských sídlišť. Mnozí živočichové, kteří člověka u jeho sídlišť provázeli po staletí, najednou rychle mizí. Jednou z nejdůležitějších příčin je změna péče o zahrady. Ty se stále více izolují neprostupnými ploty, mizí z nich ovocné stromy, vysazují se zdejší přírodě cizí druhy rostlin, intenzivně se sečou trávníky, používá se více chemických prostředků, nevhodná technika a na zahrady se zavádějí prvky, které jsou živým organismům smrtelně nebezpečné (nevhodně konstruované nádrže s vodou, bazény s kolmými stěnami, průhledné skleněné stěny,...).

Čím tedy lze zlepšit podmínky k životu živočichů na našich zahradách:

    Vytvořit různé úkryty pro hmyz, pokud na zahradě není dostatek křovin s drobnými úkryty pro hmyz, můžeme je přichystat v podobě svazečků různě velkých větviček, snopečků slámy svázaných pod obráceným květináčem zavěšeným na stromě (ideální pro škvory, významné konzumenty mšic) nebo špalíčků s navrtanými různě velikými otvory. Také děrovaná cihla splní svůj účel, nebo svázané bambusové tyčky 10 cm dlouhé a na jedné straně uzavřené.
    Poskytněte čmelákovi možnost vytvořit hnízdo. Čmelák nepotřebuje nic než vhodnou dutinu. Vy mu ji můžete nabídnout formou budky ve tvaru krychle o rozměrech 20 až 25 cm, vevnitř udělejte ze špalíku přívodní chodbičku ("verandu"). Další možnost úkrytu je zakopat do země hliněný květináč s odtokovým otvorem min. 15 mm, aby jím čmeláčí matka prolezla. Dno květináče bude v rovině se zemí. Před deštěm otvor zastřešte podloženým kamenem.
    Vytvořte na zahradě koutek divočiny - místo, kde budeme jen tichým pozorovatelem bez zasahování, bez sekání trávy, někde na okraji zahrady, kde volně žijící živočichové mohou najít bezpečný úkryt i klidné místo k rozmnožování. Pěstujte zde plazivé či popínavé keře (například ostružiny a břečťan). Živé ploty, popínavé rostliny a husté křoviny umožní na vaší zahradě úkryt velkému množství zvířat.
    Hromada nařezaného dříví a navršeného kamení neuvěřitelně podpoří život na vaší zahradě a přiláká spousty živočichů. Kameny, mezi kterými jsou štěrbiny, potřebují ke svému životu ještěrky a slepýši. Může to být suchá zídka, skalka, obrubníky nebo tzv. "bylinková spirála".
    Pokud to není nezbytně nutné, nekácejte na vaší zahradě všechny staré stromy a jeden někde stranou ponechte, nebo strom alespoň nekácejte těsně u země a nevykopávejte pařez a kořeny. Vyšší pařez velmi dobře poslouží jako stojan pod truhlík s květinami a navrtaný nebo pak tlející kmen poskytne hmyzu ony kýžené úkryty. Trouchnivějící dřevo starého stromu či pařezu nebo jeho větší kusy na různých místech zahrady poslouží pro vývoj larev střevlíků, kteří nám pak pomohou významně redukovat počty slimáků. Zvednete-li se země prkno, sloužící zároveň jako cestička mezi záhonky, půdními živočichy se to pod ním jenom hemží!
    Pokuste se, pokud je to jen trochu možné, pěstovat pouze původní druhy stromů, keřů a květin. Vybírejte takové ovocné odrůdy, které nejenže vám přinesou bohatou a chutnou úrodu, ale které zároveň poskytnou útočiště a potravu jiným živočichům.
    Stromovou dutinu lze částečně nahradit - ptačí budkou či polobudkou nebo umělým útočištěm pro hmyz.
      Hromada větví a listí jako úkryty pro obojživelníky, hmyz, pavouky a malé savce. Shrabávejte listí pod křoviny, na podzim nechte na zemi spadané ovoce, část jablek a jiných plodů ponechte na stromech. Hromada listí, větví a suché trávy je ideálním úkrytem také pro ježka, vítaného konzumenta slimáků a různých housenek, ale chcete-li ho na zahradě vidět, musíte mu umožnit na zahradu přicházet a zase z ní odcházet. Vysoká podezdívka kolem celé zahrady je pro něj nepřekonatelnou bariérou.
    Udělejte si na zahradě hadník - kompost, který nepřehazujeme, kde se střídají vrstvy větviček, tlejícího materiálu a kartonů. Pokud je přístupný z boku, je místem lákajícím k založení hnízda užovky, které naši zahradu na oplátku zbaví drobných hlodavců.
    Stejně jako v přírodě hraje i v zahradě voda neopomenutelnou roli. Zahradní jezírka jsou nejlepší doplněná o vodoteč, případně o vodní kaskádu, která vodu obohatí o kyslík potřebný pro život v jezírku. Přítomnost vody skýtá výhody pro celou zahradu. Vlivem odparu se v okolí příjemně zvyšuje vlhkost vzduchu a v letních měsících snižuje vysoká teplota způsobená slunečním žárem. Voda slouží jako napajedlo pro ptáky, kteří pak tolik neozobávají pupeny stromů a plody, ale také pro hmyz, zejména je významná pro včely. V jezírku mohou celoročně žít vodní šneci, vodoměrky, žabky, čolci a další živočichové, kteří dokáží přirozeným způsobem eliminovat nejen komáří larvy, ale jsou i dobrými společníky v boji proti přemnožení různých druhů plžů a hmyzu v zahradě. Tito živočichové, trvale nebo částečně vázaní na vodu, najdou domov v plovoucích, bahenních a pobřežních rostlinách.

Leták "Domov pro živočichy v zahradě" (pdf.)
Leták "Ptačí budky" (pdf.)

Pokud byste rádi oživili svoji zahradu a nevíte si rady, jakými rostlinami ji osázet či jak například vytvořit zahradní jezírko, rádi Vám poradíme. Můžeme Vám pomoci i s realizací. Některé doplňky do zahrady je možné zakoupit v našem ekoobchůdku.

Zdroje:
www.ekovychova.cz
csop.enc.cz
Domov pro živočichy v zahradě - Publikace ČSOP Vlašim