Jste svědkem týrání zvířat, nalezli jste nalíčenou past, otrávené či postřelené zvíře, znáte osobu, která zvířata týrá?

Týrání zvířat je i dnes celospolečenský problém, který se děje v zákulisí života některých lidí. Konají ho obvykle psychicky nevyspělí jedinci na svých "mazlíčcích", děje se ovšem i ve velkochovech. V dnešní společnosti však zvířata, přestože jsou v legislativním smyslu věcí, mají v právním systému výrazně odlišné postavení s ohledem na to, že stejně jako člověk jsou živé bytosti a jejich život a příznivý vývoj je třeba chránit.

Týrání zvířat je zakázáno zákonem č. 246/1992 Sb. na Ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, kdy může být zvíře usmrceno, upravuje vyhláška č. 193/1994 Sb., ve znění novely č. 245/1996 Sb.

Máte-li podezření, že dochází k týrání zvířat, pro okamžitý zásah volejte:
Městskou policii nebo Policii ČR, tel. 156, 158,
dále pro kontrolu hlášení volejte:
Vaši místně příslušnou Krajskou veterinární správu.
Obecní úřad / městský úřad, Odbor životního prostředí.
Ústřední komisi na ochranu zvířat při MZE, Těšnov 17, Praha 1, tel. 221 812 326.
Obec s rozšířenou působností, OŽP.


Zákon na ochranu zvířat definuje utrpení jako stav zvířete, který je způsobován nepřirozenými podněty vyvolávajícími strach, zranění, bolest, zdravotní poruchy nebo smrt. Zvíře také nesmí nikdo bez důvodu usmrtit. Výjimkou jsou hospodářská zvířata nebo nevyléčitelně nemocná, s genetickou či vrozenou vadou, případy, kdy zvíře bezprostředně ohrožuje člověka, výkon práva myslivosti a rybářství či usmrcení pokusného zvířete po skončení pokusu.

Za týrání se mj. považuje:

  • nucení zvířete k výkonům, které překračují jeho síly a možnosti
  • omezování výživy a napájení zvířete z jiných než zdravotních důvodů
  • omezování svobody pohybu zvířete
  • cvičení nebo zkoušení zvířete na jiném zvířeti
  • provádění chirurgických zákroků za účelem změny vzhledu
  • chování zvířete v nevhodných podmínkách
  • zacházení se zvířetem nebo jeho přeprava způsobem, který mu způsobuje bolest
  • používání prostředků k uvázání zvířete, které mu způsobují utrpení, a vyvolávání nepřiměřeného působení stresových vlivů.


Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání je zakázáno také lovit zvířata pomocí želez, ok, jestřábích košů, vrší na ryby, sítí a dalších pomůcek k odchytu, jedovatých návnad a jedů, pomocí výbušnin, luků a samostřílů. Těmito způsoby pytláci loví velmi často dravce (jestřáby, krahujce), sovy (výry) a malé šelmy (vydry, kuny). V případě nálezu takovéto nelegální odchytové pomůcky volejte:

Městskou policii (jedná se o přestupek proti zákonu č. 246/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
Na váš obecní/městský úřad, kde je zřízen odbor ochrany přírody (většinou k tomu pověřený obecní úřad s rozšířenou působností )
Strážce přírody (aktuální seznam stráží přírody ve vaší oblasti zjistíte na nejbližší místně příslušné obci s odborem ŽP nebo na Krajském úřadě)
Patřičnou správu CHKO
Ekocentrum, pokud v oblasti existuje

Pokud víte, že takto postižený je jedinec chráněný zákonem na ochranu přírody (ohrožený, kriticky a silně ohrožený živočich, dle vyhlášky 395/1992 Sb. aktualizované vyhláškou 17/2011 Sb.) kontaktujte dále:

Místně příslušnou Správu CHKO nebo národního parku
Místně příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny obce s rozšířenou působností
Místně příslušný krajský úřad