Omezují vás volně žijící živočichové významně v nějaké činnosti?

Roj včel / Sršní hnízdoJedná se například o výskyt hadů, obojživelníků, mravenců, sršňů a dalšího bodavého hmyzu na vaší zahradě nebo v obydlí, případy, že objevíte při rekonstrukci zimní či letní kolonii netopýrů, chcete letnit rybník, ve kterém se vyskytují škeble či raci, chcete rekonstruovat komín a je na něm hnízdo čápa, chcete sekat obilí, ve kterém hnízdí moták pochop, loví-li Vám jestřáb pravidelně slepice, vydra ryby v rybníku apod.

Ve všech případech, kdy vás volně žijící živočichové omezují v nějaké činnosti, je třeba se obrátit na odborníky, kteří mohou provádět záchranné transfery těchto (mnohdy chráněných) živočichů či Vám  pomohou vyřešit právě Váš problém. Tyto odborníky najdete:

  • Na místně příslušné správě CHKO
  • Ve všech Záchranných stanicích pro volně žijící živočichy a Stanicích ochrany fauny. Aktuální kontakty na tyto a další organizace najdete na webové adrese www.zachranazvirat.cz
  • Na místně příslušném Krajském úřadě, odboru životního prostředí a zemědělství


Pokud se jedná o druhy zvláště chráněné podle vyhlášky 395/1992 Sb., je zapotřebí vždy (!) se obracet na:

  • Místně příslušné správy CHKO
  • Místě příslušné Krajské úřady, odbory ŽP


Tyto věcně a místně příslušné orgány státní správy vydávají výjimky ze základních podmínek ochrany, které jsou k manipulaci se zvláště chráněnými druhy ze zákona potřebné.

Roj včel

V případě výskytu roje včel volejte na obec, kde Vám sdělí kontakty na místní včelařskou organizaci. Nejbližšího včelaře, který Vám podá okamžitou radu, snadno zjistíte na stránkách českého svazu včelařů,  tel. 224 934 082. Za úplatu Vám pomůže specializovaná firma, nebo volejte hasičský záchranný sbor, tel. 150 nebo Městskou policii, tel. 156 - ti Vám však pomohou pouze v případech ohrožení lidského života, jinak Vám dají pouze informaci, aby jste se obrátili na obecní úřad nebo včelaře.

Sršní hnízdo

Na sršně během roku lze použít následující metody:

Sršni se nerojí. V srpnu nebo v září vychová hnízdo oplozené samičky, ty se rozletí a zimu přežívají ve štěrbinách. V této době do zimy sršní hnízdo už víceméně přežívá jen ze setrvačnosti a do mrazů obyčejní sršni zahynou. Na jaře potom samičky najdou vhodné místo a založí nové hnízdo, které zas na konci léta vychová další samičky. Takže pokud to vydržíte do mrazů, můžete potom hnízdo se zkřehlými neškodnými sršni zlikvidovat, pokud to už dříve neudělají ptáci. Preventivní ochranou je pak časně na jaře vyhodit zbytek starého hnízda, ucpat štěrbiny, kde by samičky mohly založit nové hnízdo a případně natřít něčím, co by je odpudilo. Další krok je potom v květnu kontrola a likvidace sršních hnízd, která jsou v té době ještě málo početná, a tudíž dobře zlikvidovatelná.

Sršně lze vypudit pomoci přípravku, který obsahuje METATHION. Dá se sehnat v drogeriích nebo v lékárnách, pokud jej nemají, mohou nabídnout obdobné přípravky. Patří do seznamu povolených chemických přípravků Přípravkem se potře něco v blízkosti hnízda a oni sami místo opustí. Přes zimu se s nimi moc dělat nedá. Všichni sršni kromě matky na podzim umírají a matka přezimuje mimo hnízdo, často např. v zemi. Proto se doporučuje vystříkat hnízda výše zmíněným nebo jiným přípravkem na jaře (březen, začátek dubna).

Pokud je místem výskytu sršňů veřejné prostranství (školy, školky nemocnice apod.) nebo veřejné budovy, lze požádat o likvidaci sršňů hasiče. Ti však sršně úplně zahubí. Hasiči zasahují pouze jde-li o ohrožení životů na veřejném prostranství nebo ve veřejných budovách v rámci integrovaného záchranného systému. Jinak si vlastníci a uživatelé nemovitostí musí poradit sami a objednat si odbornou firmu. Hasiči také zasáhnou, pokud se v blízkosti sršního hnízda trvale vykytuje osoba s průkazem alergika.
Existují speciální deratizační firmy, které sršně spolehlivě zahubí postřiky - ALE právě že zahubí. Na trhu je dostupný elektrický lapač hmyzu. Je to elektrický ohradník z drátu okolo 25 W žárovky, ale ten sršně také hubí. Sršně jsou přitom méně agresivní než vosy a v zahradě jsou užitečné tím, že loví hmyz napadající hospodářské plodiny.