Kam nahlásit nález ornitologického kroužku, kroužkovaného ptáka nebo pozorování chráněného či jinak zvláštního živočicha?

Kroužkování ptáků je jeden z velmi důležitých způsobů, jak zjistit informace o chování ptáků, jejich biologii a tahu. Dokáže objasnit i řadu detailů, jako např. usídlování mladých ptáků v bližším i vzdáleném okolí rodiště, přesídlování starých ptáků u některých druhů, původ ptáků na hromadných nocovištích a místech pelichání, věrnost k jednou zvolenému hnízdišti, soudržnost ptačích párů či délku života jednotlivých druhů. Počty ročně kroužkovaných ptáků přinášejí rovněž informace o trendech početnosti u řady druhů v souvislosti se změnami přírodního prostředí.

Při nálezu kroužkovaného ptáka (nebo pouze nohy s kroužkem, popř. samotného kroužku) je třeba především zcela přesně zapsat identifikační číslo kroužku (nejlépe je celý kroužek narovnat naplocho a přilepit na dopis) a dále uvést všechny důležité údaje: datum nálezu, místo nálezu, okolnosti nálezu (zda byl pták nalezen mrtev, střelen, zabit o dráty, usmrcen dopravním prostředkem atp.), případně uvést o který druh ptáka šlo. Nezapomeňte uvést Vaši adresu pro možnost podání písemné zprávy s údaji o nalezeném ptáku. Můžete přidat také fotografii místa nálezu.

Pozor na chovatelské kroužky!! Zatímco ornitologické kroužky jsou většinou rozevíratelné (kromě kroužků na kroužkování mláďat v hnízdech), chovatelské kroužky jsou celistvé válečky s ražbou ven, některé jsou potaženy umělou hmotou. Evidenci těchto kroužků kroužkovací stanice nevede, je zapotřebí se obrátit na nejbližší pobočku Českého svazu chovatelů, popř. přímo na ústředí.

Kontakt na Kroužkovací stanici Národního muzea Praha
Hornoměcholupská 34
Praha 10 - Hostivař
102 00
Telefon / fax: 271 961 256
e-mail: birdringczpvolcz
http://www.czechringing.com

Kontakt na Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
Vančurova 54
615 00 Brno
IČ: 266660041
tel. : +420 544 215 822
mob.: +420 723 747 183
www.postovniholub.cz


Zdroje: Česká společnost ornitologická
Moravský ornitologický spolek
www.priroda.cz