Viděli jste zajímavého nebo neobvyklého živočicha?

Nahlášením pozorování zajímavého nebo neobvyklého živočicha můžete přispět k prohloubení informací o výskytu vzácného nebo chráněného druhu v naší přírodě. Shrnutím jednotlivých údajů o výskytu živočicha z různých míst (tzv. faunistických dat) pak mohou odborníci usuzovat o stavu populace daného druhu, rozšíření, osídlení jednotlivých typů krajin, velikosti teritorií, můžou sestavit dílčí oblasti výskytu v jednotlivých regionech (tzv. subareály) apod.

Informace o pozorování živočicha můžete sdělit několika institucím:

  •  Místní správě CHKO, nebo správě národního parku
  • Agentuře přírody a krajiny - regionální pobočce.
  • Na váš obecní/městský úřad, kde je zřízen odbor ochrany přírody (většinou obecní (městský) úřad obce s rozšířenou působností)
  • Ekocentru, pokud v oblasti existuje.
  • Záchranné stanici pro handicapované živočichy. Aktuální kontakty na tyto organizace najdete na webové adrese www.zachranazvirat.cz,
  • Stráži přírody (aktuální seznam stráží přírody ve vaší oblasti najdete na Krajském úřadě).
  • Vědeckému pracovišti na vysokých školách, katedry zoologie.
  • Jedná-li se o ptáka, hlášení podejte na Českou společnost ornitologickou nebo Moravský ornitologický spolek - zde je pro ty z vás, kteří máte zájem o nejnovější informace o pozorování ptáků v ČR a nebo chcete svým pozorováním přispět, zřízen Ornitologický Vzájemně Informační Servis (OVIS). Je to ornitologická e-mailová konference, kde můžete zveřejnit vlastní ornitologická pozorování z terénu, dozvíte se o zajímavých ornitologických lokalitách v ČR, můžete se sem obrátit pro radu či reagovat na publikované problémy. Službu provozuje Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO.
  • Můžete se zapojit do systému síťového (kvadrátového) mapovaní všech živočichů. Nejrůznější hlášení od pozorovatelů, náhodné nálezy, literární údaje i výsledky výzkumných projektů se soustřeďují do faunistické databáze, kterou spravuje RNDr. Miloš Anděra, CSc. ze zoologického oddělení PM Národního muzea v Praze (e-mail: milosanderanmcz). Stačí se zaregistrovat do systému na www.biolib.cz, na hlavní straně kliknout na ikonu mapování a vyplnit formulář.


Národní muzeum Praha
Zoologické oddělení
Václavské náměstí 68
115 79 Praha 1
Vedoucí zoologického oddělení: RNDr. Jiří Moravec, CSc.
jiri_moravecnmcz
Tel.: 224 497 272
www.nm.cz

Moravský ornitologický spolek
- středomoravská pobočka ČSO
P. O. Box 65
Čapky Drahlovského 3
751 52 PŘEROV 1
www.mos-cso.cz
E-mail: infomos-csocz (kancelář MOS)
E-mail: ovismedialinecz (ornitologická pozorování a ochranářské dotazy)

Česká společnost ornitologická
Na Bělidle 252/34
150 00 Praha 5 - Smíchov
tel./fax.: 274 866 700
www.birdlife.cz
E-mail: csobirdlifecz