Byl jste poraněn toulavým (opuštěným) zvířetem?

Pokuste se zjistit majitele zvířete a získat doklad o očkování proti vzteklině a požadujte návštěvu veterinárního lékaře. Je to důležité v případě pokousání jakýmkoli zvířetem, nezáleží, jestli se jedná o psa, kočku nebo fretku! V případě neznámého majitele pokud možno zajistěte zvíře pro prohlídku veterinářem a vyhledejte ihned lékařskou pomoc s odborným vyšetřením. Pro případ bezkonfliktního odvedení zvířete na veterinární vyšetření raději zavolejte policii.V případě útěku zvířete se navíc pokuste zajistit svědky a popis zvířete.

Vy osobně jste povinni ihned navštívit lékaře a nechat se odborně ošetřit, lékař zároveň zaeviduje pokousání psem či kočkou a bude od Vás požadovat potvrzení od veterinárního lékaře o zdravotním stavu zvířete. Nebudete-li tak to postupovat, můžete být i vy trestně stíhán pro možné šíření nakažlivé karanténní nemoci - vzteklina.

Obraťte se na:

    Městskou policii nebo Policii ČR, tel. 156, 158
    Místního veterináře
 

Zdroje:
Stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat
web.kocici-utulek.cz
www.mze.cz