Přehled přijatých živočichů

Zhodnocení příjmů živočichů v roce 2015

V roce 2015 jsme do naší Záchranné stanice pro živočichy přijali 666 živočichů (74 druhů), což je o 81 jedinců více než v předešlém roce. Nejvíce živočichů bylo v  roce 2015 přijato v průběhu měsíců května a července (většinu tvořila mláďata), nejméně příjmů bylo v lednu, únoru a prosinci.

Nejčastěji přijímanou skupinou živočich byli ptáci, z celkového počtu 74 druhů (666 ks) přijatých živočichů byli ptáci zastoupeni 52 druhy (402 ks) a savci 17 druhy (255 ks). Plazi byli zastoupeni 3 druhy (6 ks) a obojživelníci 2 druhy (2 ks). Z ptáků byli nejčastějšími pacienty poštolky, kosi a holubi, ze savců především ježci a netopýři.


Nejčastějšími důvody hospitalizace volně žijících živočichů v roce 2015 byly

  •       mláďata
  •       fraktury
  •       popálení elektrickým proudem na sloupech elektrického vedení
  •       pokousání jiným živočichem (nejčastěji psem či kočkou)
  •       zranění dopravou
  •       zranění po nárazu na skleněnou plochu nebo jinou bariéru

 
Přijali jsme ale také zvířata vysílená, otrávená anebo postřelená.
 

Nejvíce jsme opět přijímali osiřelá a zraněná mláďata (36% všech živočichů přijatých do Stanice). Nejčastěji to byli malí pěvci, ježci a také dravci či netopýři. Řada z nich byla pokousána psem či kočkou, donesena malými dětmi anebo se jednalo o ptáčata vypadnutá z hnízd. A to i přesto, že řadu mláďat se podařilo díky našim radám v průběhu telefonického rozhovoru s jejich nálezci ponechat v přírodě a zabránit tak jejich zbytečnému odchycení, zejména srnčat a zajíčků. Mláďata přijatá do stanice jsme uměle dokrmovali. Některá ptáčata jsme podložili do náhradních hnízd k adoptivním rodičům.
Dále jsme ošetřovali poraněné živočichy, vyprošťovali vysílená zvířata uvíznutá v okolí lidských staveb anebo například pečovali o pozdní ježčí mláďata s příliš nízkou hmotností pro úspěšné přečkání zimy.
V loňském roce jsme měli nárůst příjmu veverek a veverčích mláďat, konkrétně 17. Díky záchranné stanici Pinky, byla většina veverek zachráněna a vypuštěna. Na Pelhřimovsku se nám podařilo díky úsilí a vytrvalosti pracovníků záchranné stanice a nasazení arboristy, vrátit do hnízda mládě ostříže lesního, které bylo úspěšně přijato a později i rodiči vyvedeno.