Prosklená plocha představuje pro ptáky velké nebezpečí. Letícímu ptáku se v prosklené ploše zrcadlí krajina, nevidí skrytou překážku a pokračuje v letu. Ptáci, zvláště při lovu kořisti, do zmíněných ploch narážejí velmi vysokou rychlostí a způsobují si vážná poranění končící nezřídka smrtí.

Nárazům letících ptáků do prosklených nebo zrcadlících se ploch jde poměrně snadno zabránit tím, že je na překážku nějakým viditelným prvkem upozorníme a z překážky se stane letová bariéra. Další možností je ptáky zastrašit pomocí pro tyto účely zhotovenými plašiči.

Jednou z možností optického zvýraznění překážky jsou samolepící siluety imitující letícího dravce, které odrazují drobné ptáky v letu tímto směrem. Takto ochráníme okolní ptactvo zejména proti nárazu do okenních tabulí a jiných velkých prosklených ploch, jako jsou skleníky protihlukové bariéry a jiné. Ale pozor! Ukazuje se, že siluety drobné ptáky neodrazují kvůli jejich podobnosti s predátorem, ale pouze optickým zvýrazněním skla. Proto můžete použít polepy jiných barev a tvarů nebo například dětské malůvky. Nestačí na velkou plochu nalepit pouze jednu siluetu. Samolepy musí být použity v dostatečném množství jinak nefungují.

Další možností optického zvýraznění překážky je použití nafukovacích míčů v reflexních barvách. Imitace dravce (balabán) většinou napodobuje letící poštolku v životní velikosti a zbarvení. Instaluje se zavěšením na tyč, životnost výrobku je několik let.