Všechny druhy zvířat jsou často vystaveny pádům či uvíznutí v nejrůznějších prostorách. Jedná se například o pády zvířat do různých šachet, komínů, jímek, výkopů, sudů, výpustí vodních nádrží, ale i uvíznutí v plotě není výjimkou. U sov se jedná zejména o uvíznutí v nechráněných komínech, u sov pálených a sýčků jsou velkým nebezpečím okapové roury a trubky větších průměrů, stejně tak jako prázdné sudy.

Jako ochranné opatření lze u komínů použít instalaci ochranné mřížky (postačí králíkářské pletivo), eventuálně lze osadit komín plechovou stříškou nebo krytem. Otvory svislých okapových rour rovněž můžeme osadit mřížkou. Nikdy neskladujte nepoužívané roury a trubky nastojato!!!! Vždy se je snažte skladovat v leže na podkladě, zabráníte tak zbytečným úhynům sov a jiných ptáků.

V případě jímek, bazénů a jiných otevřených nádrží je vhodné zajistit možnost úniku pro uvízlé zvíře. Nejjednodušší způsob je umístit vhodnou „záchrannou“ plochu, například dřevěné dlouhé prkno, postavené tak, aby zvíře mohlo vyšplhat ven. Pokud zvíře není schopné samo dostat ven, je nutné mu pomoci. Po vytažení z vody je první pomocí vysušení a zahřátí, další postup konzultujte se záchrannou stanicí.

Barvy, oleje a další tekuté látky v plechovkách a různých nádobách vždy zabezpečujte víky! Pokud již nastala situace, že zvíře se s takovou látkou dostalo do přímého kontaktu a je znečištěno, je nutné mu poskytnout první pomoc omytím. K očištění je vhodná čistá voda, důsledné očistění dokončí pracovník záchranné stanice, do které je zapotřebí zvíře dopravit.