V květnu loňského roku byla na vlašimské prodejně Albert v hnízdní sezóně odstraněna desítka hnízd jiřiček obecných. Společnost Ahold, která prodejnu vlastní, nechala na budovu umístit umělá hnízda jako kompenzaci tohoto hrubého činu.

Kauza „vlašimských jiřiček“ rozpoutala v květnu minulého roku značný odpor veřejnosti. Pracovníci ČSOP Vlašim byli přivoláni k prodejně Albert na základě ohlášení místní občanky, že jsou zde shazována hnízda jiřiček i s mláďata. „Na místě nám pracovníci, co prováděli čištění fasády, odmítli sdělit, kam zbytky hnízd vyhodili,“ říká vedoucí Záchranné stanice pro živočichy Vlašim Alena Konvalinová. Vzhledem k tomu, že podezření, že hnízda byla obsazená navíc s mláďaty, pracovníky ČSOP Vlašim vedlo k podání trestního oznámení. Na základě podnětu bylo zahájeno správní řízení, kterým se zabýval Odbor životního prostředí Městského úřadu ve Vlašimi. Vzhledem k tomu, že společnost Ahold řeší údržbu přes nasmlouvanou společnost OKIN FACILITY a ta dále najímá subdodavatele, není za poškození hnízd přímo zodpovědná. Podle tiskového mluvčího společnosti Jiřího Marečka, ale Ahold důsledky vyvodil vůči nejmenovanému zaměstnanci a téměř okamžitě po rozpoutání kauzy začal řešit možnosti kompenzací.

Společnost Ahold si na místní Odbor životního prostředí zažádala o tzv. odchylný postup, na jehož základě bylo povoleno umístit na prodejnu náhradní hnízda. Umístění a typ hnízd bylo konzultováno s ČSOP Vlašim. Vzhledem k tomu, že umělá hnízda neřeší kálení ptactva na vozíky a před vchod, doporučilo ČSOP Vlašim, aby byly stropy těchto exponovaných míst opatřeny síťkami, které jiřičkám zabrání na nich letos zahnízdit. Společnost Ahold si tedy požádala o povolení na jejich umístění. „V našem zájmu je zajistit dostatečný životní prostor pro volně žijící zvířata, ale zároveň omezit konflikt volně žijících živočichů s lidmi. Doufáme, že ptáci využijí náhradní hnízda a celá kauza „vlašimských jiřiček“ ukáže, že řešení je možné,“ vysvětluje Konvalinová.