Vydry říční Fouska a Kapku adoptoval pan Mgr. Jeništa, starosta města Vlašimi.
Za něco na zub vděčíme: Zuzaně Vaicové, Marii Dunkové, Tomášovi Krejčů a Barboře Křemenové.

Věk: zhruba 20 let

Počet mláďat: 1 – 5

Copak asi baští? ryby, mlži, drobní savci, ptáci, plazy, obojživelníci

Ohrožení: pytláctví, jedovaté návnady, otravy odpady, doprava

Největší vymožeností vydry je její kožich. Je tak hustý, že vydra ve studené vodě neprochladne, je rychle schnoucí a také ji slouží jak záchranný kruh při potápění za potravou. Mezi jednotlivými chlupy se vždy zadrží malé množství vzduchu a ten ji pak ve vodě nadnáší.

Příběh Fouska a Kapky

Rodiče našich vyder zemřeli při srážce s automobilem. Do záchranné stanice se dostala jako mláďata, která musela být ještě krmena mlékem. Na lidskou přítomnost si až moc zvykla, a tak nemohou být vypuštěna do volné přírody a musí zůstat po zbytek života v lidské péči.

Chci přispět na péči

Jednorázové přilepšení

Již máme svého adoptivního rodiče

Celoroční základní péče

Pro děti