Věk: zhruba 20 let

Počet mláďat: 1 – 5

Copak asi baští? ryby, mlži, drobní savci, ptáci, plazy, obojživelníci

Ohrožení: pytláctví, jedovaté návnady, otravy odpady, doprava

Příběh Fouska a Kapky

Rodiče našich vyder zemřeli při srážce s automobilem. Do záchranné stanice se dostala jako mláďata, která musela být ještě krmena mlékem. Na lidskou přítomnost si až moc zvykla, a tak nemohou být vypuštěna do volné přírody a musí zůstat po zbytek života v lidské péči.

Jednorázové přilepšení

Celoroční základní péče

Pro děti