Věk: okolo 17 let

Počet mláďat: 3 – 7

Copak asi baští? malý savci, ptáci, žáby, ryby, hmyz, mlži, ptačí vejce, plody a semena, bobule a ořechy

Způsob života: většinou samotář, občas žije i v malých skupinách, o mláďata se stará pouze samice

Kde bydlí? v dutinách stromů, skalních puklinách nebo v opuštěných norách

Kde žije? nejčastěji se vyskytuje v okolí vodních toků a ploch

 invazní druh

Příběh mývala Valdemara:

Byl jsem nalezen jako mládě ve výkopu, vyhládlý a dehydratovaný. V záchranné stanici mě dali do kupy. Jsem zástupcem invazního druhu, tak se nemohu navrátit do volné přírody. V paraZOO je mým úkolem upozornit na problémy nepůvodních (invazních) druhů a jejich působení na druhy původní a přírodu.

Jednorázové přilepšení

Celoroční základní péče

Pro děti