Za něco na zub vděčím: Zuzaně Vaicové.

Věk: okolo 17 let

Počet mláďat: 3 – 7

Copak asi baští? malý savci, ptáci, žáby, ryby, hmyz, mlži, ptačí vejce, plody a semena, bobule a ořechy

 invazní druh

Mýval severní se přes zimní období ukládá k zimnímu spánku. Přes rok si shromažďuje tukové zásoby a během zimního spánku tyto zásoby spotřebovává.

Příběh mývala Valdemara:

Byl jsem nalezen jako mládě ve výkopu, vyhládlý a dehydratovaný. V záchranné stanici mě dali do kupy. Jsem zástupcem invazního druhu, tak se nemohu navrátit do volné přírody. V paraZOO je mým úkolem upozornit na problémy nepůvodních (invazních) druhů a jejich působení na druhy původní a přírodu.

Chci přispět na péči

Jednorázové přilepšení

Chci adoptovat

Celoroční základní péče

Pro děti