Věk: okolo 10 let

Počet mláďat:  5 – 6

Copak asi baští?  vodní vegetace, traviny i menší vodní živočichové

Způsob života:  ve skupině, kterou vede dominantní samice

Kde bydlí?  v norách, občas si staví hnízda z vodní vegetace

Kde žije?  v mokřadech a vodních tocích

 invazní druh

Příběh nutrie říční Emila

Byl jsem nalezen jako osiřelé mládě, které si velmi brzy zvyklo na lidskou péči. Jako nepůvodní druh nemohu být vypuštěn do volné přírody a v paraZOO poukazuji na vážné ekologické problémy, které způsobuje můj druh.

Jednorázové přilepšení

Celoroční základní péče

Pro děti