Záchranná stanice ve Vlašimi přijala k poslednímu červenci 590 živočichů v nouzi, je to téměř o sto jedinců více než v loňském roce. Kromě běžných druhů ošetřovatelé také pomohli vzácné užovce stromové.

Letošní sezóna mláďat jakoby neměla konce. Prvního malého zajíčka přijala vlašimská záchranná stanice 25. února a zatím posledního 14. července. Celkově jich letos bylo přijato celkem 27 a 13 již bylo vypuštěno, další čtyři se ještě na vypuštění připravují ve speciálně upravené voliéře. Hlavní příčinou letos nebyli neznalí nálezci, kteří mláďata zbytečně zachraňují, ale domácí mazlíčci. V tlamě psa nebo častěji kočky skončilo 95 % zraněných mláďat. „Mláďata chycená kočkou nemají velké šance na přežití. Obvykle uhynou následkem stresu nebo vnitřních zranění,“ říká vedoucí záchranné stanice Alena Konvalinová a pokračuje, „letos se nám ale podařilo odchovat celou řadu i takto traumatizovaných zajíčků. Hodně pomáhá přidat je do skupiny dalších zaječích kojenců.“

Vlašimskou stanici zaplavují také mláďata veverek a právě veveřácká sezóna stále není u konce. První veveřátko přijali 3. března a zatím poslední – dva slepé veverčí bratry – 18. července. Celkem jich bylo přijato 20 a pouze 2 mláďata se nepodařilo odchovat. Velký vliv na počty přijatých veverčat měly mimo jiné silné bouřky a celá řada jich byla nalezena prochladlá a promoklá. Opuštěná veverčata si sama neporadí a neplatí u nich tedy to, co u zajíčků a srnčat a je potřeba je předat do odborné péče. Veveřice svá mláďata krmí v pravidelných intervalech i během dne a jsou schovaná v hnízdě. „Mláďata od čtvrtého týdne otvírají oči a jsou plně osrstěná. Rychle rostou a brzy vypadají a chovají se jako dospělé veverky, chodí na průzkumy po okolí a občas neumí trefit zpět do hnízda,“ říká Konvalinová, „lidé se pak často domnívají, že se jedná o dospělou veverku, která je vyčerpaná nebo zraněná. Vezmou ji domů a několik dní ji marně krmí semeny a ořechy. Mládě, ale ještě neumí přijímat tuhou stravu natož louskat ořechy a zbytečně se vysílí, proto je potřeba vždy kontaktovat záchrannou stanici.“

Poprvé v historii přijala Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim svého 500. pacienta již na začátku prázdnin. Tentokrát se jednalo o holátko netopýra. Nálezkyně ho objevila na cestičce u domu ve Zruči nad Sázavou a včas ho předala do odborné péče záchranné stanice. V ní netopýr setrvá do doby, než se zcela osamostatní. V loňském roce bylo 500. pacientem mládě konopky obecné. „Ačkoliv jsou odchovy nevyspělých ptáčat velice složité a úspěšnost nepříliš vysoká, v případě tohoto mláděte se umělý odchov vydařil a mladou konopku jsme vypustili do volné přírody,“ uvedla Konvalinová.

Kromě mláďat ošetřovatelé pomáhají také ostatním živočichům v nouzi. V létě přibývá zranění zahradní technikou, živočichové trpí dehydratací nebo se lapnou do pastí či jiných nástrah. Pro vzácnou užovku stromovou se málem stala osudným zahradní síť proti ptákům. Tyto sítě jsou velmi nebezpečné pro všechny živočichy. „Nejčastěji vyjíždíme právě k zamotaným ptákům, nebo hadům,“ uvádí ošetřovatelka Bára Vencová a vysvětluje, „když jsme 11. června obdrželi telefonát z Krňan v okrese Benešov, kvůli zamotanému hadovi v zahradní síti v chatové oblasti, očekávali jsme běžnou užovku obojkovou, nebo hladkou, Těchto druhů je ve středočeském kraji nejvíce. O to větší překvapení to bylo, když jsme v sítí uviděli velmi dlouhého tmavého hada, kterého jsme určili jako užovku stromovou.“ Zamotaná byla v přední části těla na několika místech, plastová vlákna měla zařezaná pod šupinami. Po 20 minutách se ošetřovatelce podařilo šetrně hada vyprostit. „Zranění naštěstí nebyla vážná a had měl pouze lehce odřené šupiny. Proto jsme ho odvezli do nejbližšího lesíka, kde byl vypuštěn,“ doplňuje Vencová.

Užovky stromové (Zamenis longissimus) patří v České republice k nejvzácnějším a nejohroženějším hadům. Podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., patří v ČR mezi kriticky ohrožené druhy a je chráněna i v rámci evropské legislativy. Užovka stromová se v naší České republice nejčastěji vyskytuje na třech místech, jedná se o Poohří, Podyjí a Bílé Karpaty. (https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/zachranny-program-uzovky-stromove-v-ceske-republice/)

„Jak asi tušíte, v oblasti Středních Čech by se užovka vyskytovat neměla. Nicméně podle odborníků byly užovky stromové uměle vysazeny někdy před začátkem tohoto století v přírodní rezervaci Kobylí dráha, která leží právě nedaleko Krňan. Tento nález je tedy i vědecky významný a my máme radost, že se hada podařilo zachránit,“ řekla Vencová.

Na konci roku 2020 se počet přijatých živočichů do Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim zastavil na čísle 841 a byl to zatím nejvyšší počet za dobu fungování stanice. Letos zdá se bude tento počet překonán. „Pro nás ošetřovatele jsou zásadnější počty živočichů navrácených do volné přírody. To, že přibývá těch, co potřebují pomoci, je pro nás smutná zpráva,“ uvádí Konvalinová, „proto apelujeme na veřejnost, aby nás lidé kontaktovali co nejdříve, pokud zvíře v nouzi najdou, aby se snažili zranění zvířat předcházet a především, aby k nim byli tolerantní, pokud se stali jejich nájemníky nebo sousedy.“

Konečné počty zvířat vypuštěných do volnosti budou známy, až na konci roku, neboť se celá řada mláďat teprve na vypuštění připravuje a ošetřovatelé mají před sebou ještě spoustu náročné práce, proto uvítají jakoukoli formu pomoci. Jak se zapojit se dočtete ZDE.

 

Foto: Matěj Vácha