Phoenicurus phoenicurus

Poznávacím znamením je rezavý ocas.

Lze na něj narazit ve smíšených lesích a často i v okolí lidských sídel. Hnízdo si staví v dutinách a polodutinách stromů. Občas i na budovách.

Do jeho potravy patří hmyz, pavouci a různé plody.