Za něco na zob vděčím:

Věk: okolo 12 let

Počet mláďat: 10 – 15

Copak asi baští? Vodní vegetace, vodní hmyz, plži

nepůvodní druh

Příběh kachny smaragdové

Byla jsem nalezena jako opuštěné káče. Rodiče nebyli nikde k nalezení. Dostala jsem se tak do péče záchranné stanice. Poté co jsem vyrostla, tak jsem nemohla být vypuštěna zpět do přírody. Patřím totiž k plemenu kachny domácí, které pochází ze Severní Ameriky.

Chci přispět na péči

Jednorázové přilepšení

Chci adoptovat

Celoroční základní péče

Pro děti