Délka života: až 25 let

Počet mláďat: 2 – 5

Copak asi baští? malí savci a ptáci

Způsob života: o mláďata se starají oba rodiče

Kde bydlí? hnízdo si staví sám. Staví si ho na zemi a na skalních římsách. Občas využívám i opuštěná hnízda po jiných ptácích

Kde žije: obývá lesní porosty v blízkosti otevřených travnatých ploch. Žije od střední Evropy, přes Arabský poloostrov až po střední Asii

Kde mě můžete potkat:

kriticky ohrožený druh

Proč je paraZOO můj druhý domov?

Pocházím z nelegálního chovu, můj majitel nemohl prokázat odkud mě získal. Je i možné, že mě jako mládě unesli matce z hnízda.

Jednorázové přilepšení

Celoroční základní péče

Pro děti