Délka života: až 17 let

Počet mláďat: 5 – 10

Copak asi baští? malí savci a ptáci

Způsob života: v hnízdě sedí pouze samice, samec nosí potravu pro samici a mláďata

Kde bydlí? hnízdí v dutinách stromu a ve skalních štěrbinách. Dnes hnízdí i na starých půdách kostelů a stodol.

Kde žije: obývá spíše nížiny a zemědělskou krajinu

Kde mě můžete potkat:

silně ohrožený druh

Proč je paraZOO můj druhý domov?

Pocházíme z nelegálního chovu. Byli jsme státní správou zabaveny majiteli, který nedokázal určit kde k nám přišel. mohlo jít o pytláka, který nás sebral matkám z hnízda anebo si nás zakoupil na černém trhu. Dnes je našim domovem paraZOO.

Jednorázové přilepšení

Celoroční základní péče

Pro děti