V reakci na loňský tragický úhyn březí losice, kterou návštěvníci zabili podáním nevhodné potravy, zveřejňuje Zoo Hluboká video upozorňující na neukázněné chování návštěvníků zoologických zahrad, které může mít pro zvířata často fatální následky. Hlas i tvář videu propůjčil Karel Roden, který tuto osvětovou činnost podpořil na základě osobních zkušeností z pohledu nadšeného chovatele zvířat. Problém se totiž zdaleka netýká pouze zoologických zahrad, ale také například soukromých chovatelů koní a podobně. K této iniciativě se připojily i další tuzemské zoologické zahrady s cílem oslovit a informovat co nejširší veřejnost a snížit tak počty zvířat zbytečně trápených nevhodným nakrmením.

„Zvířata v moderních zoologických zahradách jsou krmena vyváženou stravou. Chovatelé se zároveň snaží jejich krmení co nejvíce přiblížit přirozené potravě, kterou najdou ve volné přírodě. Na optimalizaci krmných dávek a jejich vyváženosti nejen pro druh, ale i pro konkrétní jedince, se pracuje i několik let“ říká zooložka Zoo Hluboká Markéta Jariabková. Řada druhů v zoologických zahradách jsou tzv. potravní specialisté. To znamená, že se živí pouze vybranou potravou a cokoliv jiného jim může způsobovat i dlouhodobé zdravotní potíže, v nejhorších případech i smrt. To byl bohužel i případ uhynulé losice ze Zoo Hluboká, která čekala 2 mláďata.

Bohužel i přes veškerá upozorňování a napomínání se jak v zoologických zahradách, tak v soukromých chovech stále najdou návštěvníci či kolemjdoucí, kteří krmí cizí zvířata vším, co najdou po kapsách, a zvířata tak v podstatě týrají.

Ředitel Zoo Hluboká Vladimír Pokorný k tomu dodává: „Tímto videem se snaží zoologické zahrady apelovat na to, aby se lidé ke zvířatům chovali ohleduplně a nezpůsobovali jim zbytečnou bolest.“

Kontakty:

Markéta Jariabková – jariabkova@zoohluboka.cz, 732 126 550

Isabela Okřinová – okrinova@zoohluboka.cz, 602 390 355

Ne znamená NE !!!