Bobr evropský byl v minulosti téměř vyhuben kvůli své ceněné kožešině a bobřím žlázám. Dnes je co do počtu na vzestupu. Po letech absence se vrací do některých oblastí, včetně Podblanicka. Jeho stavitelské schopnosti, které často vedou k zaplavení pozemků, a jeho poškozování stromů, se ne vždy setkává s pochopením. O přínosech a úskalích soužití člověka a bobra se dozvíte více na odborné přednášce 6. 4. 2024 v paraZOO.

Bobři jsou známí svými stavitelskými schopnostmi, a právě ty vytváří napětí a neporozumění mezi lidmi a tímto chráněným živočichem. ČSOP Vlašim bude v letošním roce pořádat několik osvětových akcí a aktivit věnovaných právě tomuto nezadržitelnému staviteli. První můžou zájemci navštívit již 6. dubna od 10:00 v sále paraZOO. Přednášet bude člověk opravdu „na bobra vzatý“ RNDr. Jitka Uhlíková, Ph.D., která koordinuje program péče o bobra evropského v České republice z Agentury ochrany přírody a krajiny. Pokud je bobr vaším sousedem, nebo vás zajímá jako fascinující živočišný druh a chcete se o něm dozvědět víc, je akce „Bobři na křižovatce“ určena právě vám. Zájemci se pak mohou zúčastnit také unikátní vycházky za bobří hrází podél Štěpánovského potoka od 14:00 hodin. Více informací k akci viz plakát. Od 30. 4. si navíc mohou návštěvníci zahrát speciální „bobří hru“ v paraZOO a prohlédnout si výstavu „Zaostřeno na bobra“ věnovanou jeho neobyčejné biologii.

Veškeré akce jsou součástí projektu, jehož hlavní náplní je mapování výskytu bobra na Podblanicku, a tak ČSOP Vlašim vyzývá veřejnost, aby jim lidé výskyt tohoto živočicha hlásili. Jak ukazují zkušenosti z jiných lokalit, v soužití bobra a člověka, hraje velkou roli čas, tedy aktivita bobra, která se v průběhu roku mění. Nahlášené lokality budou dále monitorovány a ve spolupráci s AOPK poskytovány konzultace k jednotlivým případům. Informace i s fotodokumentací zasílejte na email: bara.vencova@csop.cz.