Vyhlašujeme sbírku na ochranu hnízd čejky chocholaté. Pomoz Záchranné stanici pro živočichy Vlašim chránit jejich hnízda. Jarní zemědělské práce snížily za poslední roky početní stavy tohoto druhu o 70 %. Bez monitoringu a označení hnízd rozjezdí zemědělské stroje nenápadná vajíčka nebo již vylíhlá mláďata. Čejka to sama nedá. Přispěj na ochranu jejich mláďat.

Čejky patří mezi naše nejzajímavější a také nejohroženější ptáky. Jen za posledních dvacet let jejich početnost poklesla o neuvěřitelných 70%! Z některých oblastí Česka zcela vymizely. Hnízda čejek chocholatých ohrožují jarní zemědělské práce na polích. Každoročně jsou desítky hnízd s vejci nebo mláďaty zničena.  ČSOP Vlašim každoročně mapuje a ochrání kolem 30 hnízd čejek na Podblanicku. Letos se nám bohužel na tuto činnost nepodařilo získat dotaci a proto vyhlašujeme sbírku. Z nasbíraných peněz budeme vyhledávat hnízda v polích, hnízda označíme a domluvíme se se zemědělci, na jejichž polích čejky hnízdí, na odložení prací na konkrétních lokalitách, budeme kontrolovat stav hnízd, kroužkovat a evidovat mláďata. Zaplatíme pohonné hmoty, pořídíme monitorovací zařízení a materiál na označení hnízd.
Každý, kdo přispěje částkou vyšší než 5 000,- získá jako poděkování tričko Ochránce čejek chocholatých. S podporou neváhej, čejky už jsou za pár týdnů tady!