Dáváme zvířatům druhou šanci na důstojný život a předcházíme jejich utrpení. Živočichy s trvalým poškozením ponecháváme pouze v případech, že je lze dále využít k ekovýchovným nebo chovným účelům, mají šanci na umístění a život v zajetí jim nebude způsobovat permanentní stres. Vedeme veřejnost k individuální zodpovědnosti za nalezeného živočicha a poskytujeme poradenství tak, aby živočich mohl zůstat v přirozených podmínkách, pokud není zraněn. Podporujeme a budujeme morální postoje lidí ve vztahu ke zvířatům.

Přijímáme do péče pouze zvířata volně žijících druhů. V případě hospodářských (např. skot, ovce, kozy), exotických (např. papoušek, chameleon) nebo domácích (např. pes, kočka, morče) odkazujeme nálezce na příslušný obecní úřad, případně Policii ČR v případě, že se zvíře vyskytuje např. u frekventované komunikace.

Do záchranné stanice přijímáme zvířata všech volně žijících druhů savců, ptáků, obojživelníků a plazů ve všech stupních vývoje.

Poskytujeme první pomoc také zraněným živočichům ve volné přírodě žijících nepůvodních druhů (např. norek americký, mýval severní, nutrie říční) a v případě jejich nutné hospitalizace je přijímáme do péče a následně umisťujeme do zařízení, jako jsou zoo nebo expozice záchranných stanic, neboť je z důvodu nepůvodnosti druhu nemůžeme vypustit do volné přírody. Pokud se živočich nepůvodního druhu dostane do jiné nouze než zranění (např. uvízne ve výkopu nebo se zachytí do rybářských vlasců či sítí), zvíře uvolníme a ponecháme na místě. Neposkytujeme odchytovou službu nepůvodních druhů ani jejich odstřely.

Vždy preferujeme, aby živočich, pokud není zraněn, zůstal ve svých přirozených podmínkách a vedeme nálezce k řešení, které toto umožňuje (např. navracení ptáčat, které se učí létat, zpět do hnízda nebo jejich vysazování na vhodná místa, pomoc rorýsům se vzlétnutím, zavěšování netopýrů na stinná místa, přenášení živočichů do bezpečí, poskytnutí odpočinku a krmení zesláblým holubům atd.) Podporujeme individuální zodpovědnost nálezců a poskytujeme jim poradenství tak, aby nezbytnou pomoc zvládli sami bez ohrožení sebe i živočicha.

Neprovádíme odchyty a transfery živočichů člověku nepohodlných jako jsou kuny skalní, lišky obecné, kolonie netopýrů, plazi apod., stejně jako neodstraňujeme hnízda ptáků nebo neinstalujeme řešení, která jim brání ve vletu do hnízda. Poskytujeme konzultace v souladu s příslušnými předpisy a informujeme, jak se dají obdobné situace řešit neinvazivními způsoby, aby živočichové nedošli újmy a zároveň byli pro lidi akceptovatelnými spolubydlícími.

V případě že jsou zranění neslučitelná se životem, volíme cestu eutanasie, a to v případě nutnosti i na místě, kde byl živočich nalezen, abychom zkrátili jeho utrpení.

Mezi povinnosti záchranné stanice nepatří odklízení nalezených kadáverů živočichů. V případě podezření na otravu či jiné protizákonné usmrcení přivoláme Policii ČR.

V případě podezření na týrání chovaných volně žijících živočichů, ač legálně držených, spolupracujeme s příslušnými státními orgány (KVS, Policie ČR), stejně tak v případě, že dochází k nelegálnímu zásahu do přirozeného vývoje živočichů jako např. odstraňování obsazených hnízd volně žijících ptáků, uzavírání vletových otvorů netopýrů, vstupů do nor, vypouštění nádrží s výskytem mlžů či larválních stádií obojživelníků apod. (ČIŽP, AOPK ČR, odbory ŽP KÚ či obcí).