Věk: zhruba 20 let

Počet mláďat: 1 – 5

Copak asi baští? ryby, mlži, drobní savci, ptáci, plazy, obojživelníci

Způsob života: samotář, o mláďata se stará pouze samice

Kde bydlí? vyhrabává si nory

Kde žije? vodní toky a plochy s čistou vodou

Ohrožení: pytláctví, jedovaté návnady, otravy odpady, doprava

Příběh Fouska a Kapky

Rodiče našich vyder zemřeli při srážce s automobilem. Do záchranné stanice se dostala jako mláďata, která musela být ještě krmena mlékem. Na lidskou přítomnost si až moc zvykla, a tak nemohou být vypuštěna do volné přírody a musí zůstat po zbytek života v lidské péči.

Jednorázové přilepšení

Celoroční základní péče

Pro děti