Věk: zhruba 15 let

Počet mláďat: 4 – 5

Copak asi baští? hmyz, bobule, semena, ovoce

Způsob života: samice sedí na hnízdě, o mláďata se po vylíhnutí starají oba rodiče

Kde bydlí? hnízdí v dutinách stromů, škvírách skal, zdí a na půdách

Kde žije? v kulturní krajině

Kde se s ním můžete potkat?

Ohrožení: likvidace hnízdišť, doprava, odpady, nezabezpečené komíny, jedovaté návnady, pytláctví

Příběh kavky obecné

Byla jsem nalezena malátná ležet na zemi s poraněným okem. V záchranné stanici jsem nabrala nové síly, ale oko se nepodařilo zachránit, zůstala jsem na něj slepá. V přírodě by se tak lehce stala kořistí pro dravce.

Jednorázové přilepšení

Celoroční základní péče

Pro děti