Za něco na zub vděčím:

Věk: okolo 17 let

Počet mláďat: 3 – 7

Copak asi baští? malý savci, ptáci, žáby, ryby, hmyz, mlži, ptačí vejce, plody a semena, bobule a ořechy

 invazní druh

Mýval severní se přes zimní období ukládá k zimnímu spánku. Přes rok si shromažďuje tukové zásoby a během zimního spánku tyto zásoby spotřebovává.
Chci přispět na péči

Jednorázové přilepšení

Chci adoptovat

Celoroční základní péče

Pro děti