Za něco na zub vděčím:

Věk: okolo 10 let

Počet mláďat:  5 – 6

Copak asi baští?  vodní vegetace, traviny i menší vodní živočichové

 invazní druh

Zajímavostí je, že nutrie má nozdry posunuté nahoru, aby mohla pohodlně dýchat při plavání a nedostala se ji tak voda do plic.

Příběh nutrie říční Emila

Byl jsem nalezen jako osiřelé mládě, které si velmi brzy zvyklo na lidskou péči. Jako nepůvodní druh nemohu být vypuštěn do volné přírody a v paraZOO poukazuji na vážné ekologické problémy, které způsobuje můj druh.

Chci přispět na péči

Jednorázové přilepšení

Chci adoptovat

Celoroční základní péče

Pro děti