Sovy pálené mají pro příští sezónu připraveny další budky pro hnízdění na Benešovsku a okolí Vrchotových Janovic. Vlašimští ochránci je ve spolupráci s majiteli a ornitologem Josefem Veselým vyvěsili ve většině případů na půdy hospodářských budov. Všem hospodářům patří velký dík, že se zapojili do rozšiřování hnízdních příležitostí pro páry tohoto vzácného druhu.

Počet sov pálených je v České republice nízký, a ještě nižší je počet hnízdících párů. Hlavním důvodem je úbytek prostředí pro hnízdění, čímž jsou opuštěné hospodářské a jiné budovy, jako jsou třeba kostely. Například v roce 2015 u nás hnízdilo pouze kolem 150 párů. Sova pálená (Tyto alba) se řadí mezi velmi silně ohrožené druhy.

Budky byly pořízeny a instalovány díky podpoře ČSOP z projektu Ochrana biodiverzity pro rok 2021.

Foto: Matěj Vácha