Columba palumbus

Veliký jako holub domácí. Vyznačuje se lesklým modrošedým zrcátkem na zadní straně krku.

Setkat se s ním můžeme ve městech i všech typech lesů. Hnízdo tvoří talířovitá stavba se suchých větviček v korunách stromů.

Potravou pro něj jsou zejména bukvice, žaludy a bobule.