Němčickou nádrž čeká odbahňování. Z toho důvodu bylo třeba velkou část vodní plochy vypustit a přenést do bezpečí vzácné druhy škeblí, které by jinak na březích uhynuly.  Během necelých dvou týdnů jich vlašimští ochránci přenesli do vhodných podmínek přes 3000.

Z kraje léta došlo k částečnému vypuštění vodní nádrže Němčice, která je představenou nádrží před vodárenským dílem Švihov. Jejím úkolem je zadržovat naplaveniny přinášené z povodí Sedlického potoka, jež by se mohly v krajním případě dostat do nádrže Švihov a ohrozit tak zdroj pitné vody pro Prahu a převážnou část Středočeského kraje. Právě tyto po léta se hromadící sedimenty je potřeba odstranit, protože jejich mocnost již nejen nepříznivě ovlivňovala kvalitu vody a kvůli eutrofizaci i znesnadňovala její čištění, ale také zmenšovala užitný objem zdrže. Odbahňování bude probíhat od srpna pravděpodobně do konce roku 2022.

Při tomto odpouštění došlo k významnému poklesu hladiny. Vzhledem k tomu, že však nebylo možné zajistit (kvůli značné rozlehlosti) kompletní slovení rybí osádky, nedošlo k úplnému vypuštění nádrže. Přesto zůstaly po obou březích vodní plochy několik desítek metrů široké odvodněné pásy, ve kterých byly uvězněny tisíce jedinců chráněných mlžů obývajících toto prostředí, především škeble rybničné a velevruba malířského.

Z výše zmíněných důvodů byli k akci přizváni pracovníci ČSOP Vlašim, kteří při několika brigádách realizovali sběr těchto živočichů. Vybaveni brodícími kalhotami, rybářskými holínkami a naběráky, se v náročném terénu, často po kolena v nánosu bahna, pokoušeli sesbírat co nejvíce oněch chráněných mlžů a výsledek je sesbíraných 1399 škeblí a 1923 velevrubů. Všichni takto zachránění živočichové pak byli vypuštěni do svého přirozeného prostředí do vodní nádrže Švihov. Kromě velkých mlžů ochránci přenesli také přes 100 jedinců plžů z čeledi plovatkovitých.

Část jedinců se sama přesouvala společně s úbytkem vodní hladiny a zůstanou tedy v provzdušňované vodní ploše společně s rybí osádkou.

Autor: Tomáš Krumlovský

Foto: ČSOP Vlašim

Kontakt na Záchrannou stanici pro živočichy ČSOP Vlašim: 777 800 460.