Orlice přijatá vlašimskou záchrannou stanicí v polovině října se vrátila do svého hnízdiště. První pokus na vypuštění bohužel nevyšel, ale díky sledovacímu zařízení a spolupráci se záchrannou stanicí Pasíčka orlice úspěšně zrehabilitovala. Její druhý pokus o návrat do přírody se vydařil nad očekávání. Po vypuštění se k ní připojilo mládě a také samec.

V druhé polovině října vyjela zvířecí sanitka pro výjimečného pacienta – orla mořského. Nálezci, který samici objevil v blízkosti Dolních Kralovic, se podařilo natočit ji ještě za letu. Již ze záznamu bylo zřejmé, že má poraněné křídlo. Prvotní obavy, že je živočich popálený od elektrického vedení, se naštěstí nepotvrdily. Jak ukázalo veterinární vyšetření a rentgen, orlice měla křídlo naštěstí jen naražené. „Ačkoliv byly modřiny a otok rozsáhlé, od začátku jsme doufali, že se do přírody za pár dní vrátí,“ uvedla ošetřovatelka vlašimské záchranné stanice Barbora Vencová. Nakonec návrat královny nebes neproběhl bez komplikací. Přibližně za týden od příjmu, kdy otok na křídle oplaskl a kontrolní rentgen neodhalil žádné další komplikace, se orlice začala připravovat na vypuštění. Díky spolupráci se společností Anitra dostala vysílačku, aby bylo možné sledovat její pohyb. Tlak na vypuštění vznikl především z obav, aby orlice neuhynula následkem stresu, a také proto že nechtěla v zajetí konzumovat potravu.

Společně s ornitologem Josefem Veselým byla orlice vypuštěna do přírody poblíž místa jejího nálezu, a ačkoliv odlétla do blízkého lesa, za pár dní pro ni zvířecí sanitka opět vyjela. Jak ukazoval signál z vysílačky, samice téměř nezměnila pozici a byla stále na jednom místě. Bylo zřejmé, že nelétá a neloví. Pravděpodobně ji křídlo ještě bolelo. Díky vysílacímu zařízení ošetřovatelé orlici v lese našli, a protože seděla v porostu a nikoliv na stromě, bez větších komplikací ji odchytli.

Po příjmu byl první úkol ji rozkrmit, aby získala ztracenou energii, a tak musela být zpočátku krmena ručně. Brzy se jí ale apetit vrátil a začala žrát sama. Další otázka byla, jak se bude pokračovat v rehabilitaci. „Rozlétávací voliéra v naší stanici je příliš otevřená a měli jsme obavy, aby orlice nenarážela do pletiva a více se nezranila,“ řekla Vencová. Z toho důvodu byla domluvena rehabilitace v záchranné stanici Pasíčka, kde mají vybudované vhodnější podmínky pro rozlétání takto velkých dravců. „Velice si vážíme, že nám kolegové umožnili orlici doléčit v Pasíčkách,“ uvedla Alena Konvalinová, vedoucí ZS Vlašim, a dodala, „jsme rádi že existuje Národní síť záchranných stanic a můžeme si vzájemně vypomoct, protože každá stanice má trochu jiné podmínky a vybavení.“

„V záchranné stanici Pasíčka strávila orlice dva týdny, během kterých se křídlo doléčilo. Pobyt v prostornější rozletové voliéře se ukázal jako dobrá strategie, samice začala úspěšně lovit i žrát. Mohla se tak vrátit zpět do Vlašimi, “ uvedl hlavní ošetřovatel záchranné stanice Pasíčka Milan Oppa. Bohužel vzhledem k nedostatku slunečního svitu bylo třeba vyměnit také vysílačku na solární baterii. Dušan Rak z Anitry tedy vyrazil do Vlašimi podruhé, aby orlici instaloval nový plně nabitý sledovací  „batůžek“.

Hned po nasazení nové vysílačky orlice frčela zpátky k hnízdišti. „Letěla krásně, dosedla na nedaleké stromy a během pár minut nad námi kroužil mladý orel,“ popisuje zážitek z vypouštění Vencová a dodává, „druhý orel si sedl na strom vedle. Za dalších pár minut jsme v dáli uviděli třetího orla, tentokrát samce, který si také sedl poblíž. Bylo to asi nejdojemnější vypouštění, co jsem kdy zažila.“

Jak ukazují záznamy z vysílačky, orlice funguje zpět v přírodě bez problémů. Loví a překonává větší vzdálenosti. Jednalo se o třetího jedince tohoto druhu, kterého přijala Záchranná stanice pro živočichy Vlašim. Péče o dravce a jejich opravdu důsledná rehabilitace je velice náročná a nákladná a bez podpory veřejnosti se záchranné stanice neobejdou. Výjimečný pacient orel mořský se zařadil mezi pacienty naštěstí jen na krátký čas, ale i tak rozšířil dlouhou řadu přijatých zvířat. Letos vlašimská záchranná stanice opět překročila rekord v příjmech. K 9. 12. jejich počet vzrostl na 1068, což je o 100 pacientů více oproti loňskému roku.