Pokud nejsou vetší skleněné plochy opatřeny polepy, ptáci do nich?